Безплатни демонстрационни дни за деца на възраст от 11 до 14 години – 01 и 02 август, Бургас

Кое е най-подходящото образование, съобразено с индивидуалността на вашето дете? Как да изберете професионални области, в които то би се чувствало щастливо и удовлетворено? Отговорите на тези въпроси можете да получите като посетите откритите демонстрационни дни на курса „Талант & Професия“, при това напълно безплатно!

TALENTUM предоставя възможност на бургазлии и техните деца да се докоснат безплатно до естеството на курса. Откритите демонстрационни дни ще се проведе на 01 и 02 август от 09:00 до 13:00 ч. в сградата на Бургаски свободен университет, като се сформира група за деца на възраст 11-14 години. Желателно е присъствие на детето и през двата демо дни.

Какво е талант и защо трябва да се вземе под внимание при професионалното ориентиране?

Талантът е съвкупност от осем различни интелигентности, зависимостите помежду им и развитието на всяка поотделно. Изборът на професия, съчетана с таланта и интересите на детето, е естествена предпоставка за бързо и успешно развитие в професионално поле, което гарантира щастие и удовлетвореност.

Методология на програмата TALENTUM

Чрез курса “Талант & Професия”, TALENTUM предоставя възможност за професионално ориентиране, базирано на индивидуалния интелектуален профил на детето. Курсът се състои от поредица активности под формата на игри, които изследват различните интелигентности. Резултатите от игрите са ясна индикация за изготвяне на индивидуален интелектуален профил на детето, съдържащ степента на развитие на всяка една интелигентност и зависимостите помежду им. Базирайки се на този профил, участниците в курса получават насоки за подходящ тип образование, съвети за професионално ориентиране и кариерно развитие, съобразени с нуждите на XXI век и най-важно – с тяхната същност.

TALENTUM e програма, която съчетава теорията за множеството интелигентности, когнитивната и поведенческата психология, в партньорство с Бургаски свободен университет.

Записване

0887 26 9876

Местата в групата са ограничени.
За участие е необходимо предварително записване до 31-ви юли.